top of page
coperta.jpg

         Între „Cărarea Împărăţiei” scrisă în anii ’40 la sfânta mănăstire „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus şi pictura de la biserica din Drăgănescu lucrată în anii ’70-80, opera Părintelui Arsenie se întregeşte prin manuscrisul de 267 de pagini, fără titlu, aflat la Aşezământul Monahal de la Sinaia, care cuprinde 137 de predici duminicale şi de sfintele sărbători, meditaţii evanghelice şi cuvinte duhovniceşti în spirit filocalic, pe care cu smerenie am îndrăznit a le numi pregătindu-le pentru tipar „CUVİNTE Vİİ” (Faptele Apostolilor 7,38 ed. brit.), după unica expresie biblică aflată în cuvântarea sfântului întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan, din ziua revelaţiei din Sinedriu şi a muceniciei sale. Unele sunt cunoscute, circulând de zeci de ani în popor, nu fără mutilări, deformări, inexactităţi sau lipsuri. Din păcate, astfel de variante au şi văzut lumina tiparului în volume şi ediţii care lasă mult de dorit şi care nu se ridică la exigenţele şi nivelul unor lucrări care poartă pecetea numelui Părintelui Arsenie. De aceea am socotit de cuviinţă „să dăm tiparului cele ce sunt ale tiparului”, dar nu oricum, ci după manuscrisul unic, originar şi original, scris cu multă atenţie, frumuseţe şi dragoste de însuşi Părintele Arsenie prin grafia miniaturală a Sfinţiei Sale, irepetabilă şi inconfundabilă.

bottom of page