top of page
albumul coperta.jpg

 

Biserica de la Drăgănescu - "Capela Sixtină"  a Ortodoxiei româneşti 
"O smerită mărturisire ortodoxă de credinţă exprimată plastic" – Deva, 2005.

"La biserica din Drăgănescu, Părintele nostru Arsenie, ca un adevărat părinte neoisihast şi teolog neopatristic, ne-a revelat fundamentele teologiei ortodoxe: conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, după pilda proorocului, psalmistului şi împăratului David (Psalmul 15,8), conştiinţa contemporaneităţii  noastre cu Hristos cel înviat, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, Care şade de-a dreapta Tatălui şi este împreună cu noi "în toate zilele, până la sfârşitul veacului"  (Matei 28,20) şi conştiinţa celui dintâi dintre păcătoşi, după cuvântul sfântului apostol Pavel (I Timotei 1,15)". 

bottom of page