Revista Seminarului Teologic Liceal Monahal Prislop

 
Profesoarele şi elevele Seminarului se ocupă de redactarea revistei şcolare „Talita Kumi!”, revistă de creaţie care a obţinut, în mai multe rânduri, locul I la concursul judeţean al revistelor şcolare. 

Titlul de mai sus al revistei este inspirat din Evanghelia Sfântului Marcu, care cuprinde minunea Învierii fiicei lui Iair, săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos prin cuvintele adresate acesteia în limba aramaica: „Talita kumi!”, care se tâlcuiesc: „Fiică, ţie zic, scoală-te!” (5, 41).

Acest titlu-program dă sensul spiritual, educativ, literar şi cultural al revistei Seminarului Teologic Liceal „Sfânta Ecaterina” din Mânăstirea Prislop, în smerita încercare de trezire morală şi religioasă a tineretului creştin ortodox român prin Biserică.

Fiecărui tânăr şi fiecărei tinere, credem noi, Domnul Hristos îi întinde o mână, ca fiicei lui Iair, şi i se adresează cu acelaşi glas dumnezeiesc şi prin aceleaşi cuvinte: „Talita kumi!” – „Fiică, ţie zic, scoală-te!”.