Programă admitere - 2014

PROFILUL TEOLOGIC SPECIALIZAREA  TEOLOGIE  ORTODOXĂ

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a  minimum  7,00 şi media la purtare în clasele V-a – a VIII-a  minimum 9,00.

Înscrierile la probele de aptitudini: 27 mai 2014
Probele de aptitudini:  28 mai 2014

Probele de aptitudini:

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

a) Verificarea dicţiei prin rostirea unei rugăciuni, verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cântări bisericeşti sau a unui cântec patriotic, verificarea simţului ritmic.

b) Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religiose din următoarele conţinuturi (din manualele de religie pt. clasa a VII-a şi a VIII-a):

1. Dumnezeu Se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.
2. Crearea lumii
3. Hristos, Lumina lumii: vindecarea orbului din naştere
4. Rugăciunea în viaţa creştinului
5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
6. Legea cea nouă – Fericirile
7. Crezul sinteza sinteza învăţăturii de credinţă
8. Pilda  semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
9. Biserica, locaş de închinare
10. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

Dosarul de înscriere va cuprinde:

1. Certificat de botez ortodox – copie
2. Fişa medicală (fişa copilului de la naştere la 16 ani) – original sau copie (este necesară pentru vizita medicală)
3. Anexa la fişa de înscriere (se eliberează de secretariatul unităţilor de învăţământ gimnazial)
4. Fişa de înscriere, în original (va fi adusă ulterior de candidatele declarate admise la probele de aptitudini)
5. Recomandarea Consiliului parohial
6. Binecuvântarea ierarhului locului

NU SE ADMIT DOSARE INCOMPLETE.