Manastirea Prislop

Aşezarea geografică a Mănăstirii Prislop

Sfânta Mănăstire Prislop se află la 13 km de oraşul Haţeg şi la 16 km de municipiul Hunedoara. Este amplasată într-o zonă pitorească, la altitudinea de 580 m, într-o poieniţă străjuită de culmile domoale ale Munţilor Poiana Ruscă (Dl. Prislop 778 m). Prin curtea mănăstirii trece pârâul Silvaş (Slivuţ), afluent de...

Istoricul Mănăstirii Prislop

Mănăstirea Prislop este situată într-una din regiunile cele mai pitoreşti din ţara noastră. De la Haţeg – spre miazăzi – se deschide minunata depresiune a Haţegului sau „Ţara Haţegului” leagănul poporului român, care se întinde pâna la poalele Munţilor Retezat. Aşezată într-o poiană, la altitudinea de 640 m,...

Reguli în Mănăstirea Prislop

Toţi pelerinii trebuie să aibă o ţinută vestimentară corespunzătoare. În incinta Sfintei Mănăstiri, nu se permite muzica şi organizarea de petreceri. Este interzis fumatul şi mutarea mobilierului în camera sau descompletarea acestuia. Cei care trec pragul Sfintei Mănăstiri, sunt obligaţi să respecte sfântul...

Hramuri – Mănăstirea Prislop

8 mai – Sfântul Ioan Evanghelistul 14 septembrie – Înălţarea Sfintei Cruci Se mai prăzmuiesc şi următoarele zile: 13 septembrie – Sfântul Ioan de la Prislop 28 noiembrie – pomenirea Părintelui Arsenie 13 martie – pomenirea Măicuţei Zamfira

Donaţii – Mănăstirea Prislop

Donaţiile (sponsorizările) se pot face în contul: Cod IBAN: RO39 CRCO 2222 0105 0300 2702 Deschis la Banca Cooperatista Decebal Deva- Agenţia Haţeg, sau direct la mănăstire, la adresa: Mănăstirea Prislop, Comuna Silvaşul de Sus, Judeţul Hunedoara Mulţumindu-vă pentru înţelegere şi ajutor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să...

Donaţii - Seminarul Teologic Liceal Monahal Prislop

Donaţiile (sponsorizările) se pot face în contul: Cod IBAN: RO29 TREZ 3715 007X XX00 0055 Deschis la Banca Comercială Română- Haţeg, sau direct la mănăstire, la adresa:Mănăstirea Prislop – Seminarul Teologic, Comuna Silvaşul de Sus, Judeţul Hunedoara. Mulţumindu-vă pentru înţelegere şi ajutor, rugăm pe Bunul Dumnezeu...