Donaţii - Seminarul Teologic Liceal Monahal Prislop

Donaţiile (sponsorizările) se pot face în contul:

Cod IBAN: RO29 TREZ 3715 007X XX00 0055

Deschis la Banca Comercială Română- Haţeg, sau direct la mănăstire, la adresa:

Mănăstirea Prislop – Seminarul Teologic, Comuna Silvaşul de Sus, Judeţul Hunedoara

Mulţumindu-vă pentru înţelegere şi ajutor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate şi să vă binecuvânteze activitatea.