Donaţii – Mănăstirea Prislop

Donaţiile (sponsorizările) se pot face în contul:

Cod IBAN: RO39 CRCO 2222 0105 0300 2702

Deschis la Banca Cooperatista Decebal Deva- Agenţia Haţeg

sau direct la mănăstire, la adresa:

Mănăstirea Prislop, Comuna Silvaşul de Sus, Judeţul Hunedoara

Mulţumindu-vă pentru înţelegere şi ajutor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate şi să vă binecuvânteze activitatea.