Noutăţi - Librăria Editurii CHARISMA

PATH TO THE KINGDOM

Arsenie Boca, părinte
Preţ:
100 RON
Format:
21 x 30 cm

A good enough reason to read this book lies in the book itself. Path to the Kingdom was written in times of severe Communist oppression in Romania, by a charismatic monk, Father Arsenie Boca, submitted to permanent harassment of the Communist Secret Service. is book is beyond the borders of science. It conferred the strength to Romanian nation to cross the red desert, inviting the Christians and Atheists to follow a family life. Path to the Kingdom is a gift of the Romanian nation to the whole world... discovering the way God loves and interferes in the nality of His creation the man. It is also a reminder that the silence of God is heard in crucial times of trouble on earth.

Părintele Arsenie - "Omul îmbrăcat în haină de in şi îngerul cu cădelniţa de aur"

Arsenie Boca, părinte
Preţ:
130 RON
Format:
21 x 30 cm - 540 pagini, coperţi cartonate

”A-I scrie o carte, chiar bună, a rămas şi rămâne o neputinţă; pentru că Iisus e singurul om care nu şi-a dezminţit niciodata obârşia divină. Iar a scrie o „Viaţă” a lui Dumnezeu, nici a îndrăzni nu se poate. Singura „carte” pe care o scriem – şi o scriem şi fără să vrem – e cartea vieţii noastre, cu care mergem înaintea Lui. şi mergem nu odată, la sfârşitul vieţii, ci în fiecare zi şi în tot ceasul, pentru că El e atotprezent şi în categoriile vieţii noastre.

El ne face corectura, întrucât noi Îi scriem viaţa Lui în viaţa noastră, dar nu destul de bine; de aceea, peste planurile şi dorinţele noastre, care merg ca o linie înainte, El coboară câte o linie de-a curmezişul, însemnând o cruce a vieţii, iar noi îi zicem răscruce. Căci „În El trăim, ne mişcăm şi suntem” (Fapte 17,28). Ştergerea greşelilor ne obligă la întârzierea în viaţă; – nu putem intra fiecum în Împărăţia luminii – ne-ar arde. De aceea trebuie să ne răbdăm şi pe noi înşine, nu numai pe alţii, aşa cum suntem, dar strigându-L dintru adâncuri de conştiinţă, până când Lumina – Iubirea – Desăvârşirea, ne va face „cu vremea” asemenea ei.

Uneori strigătul acesta al continuităţii de conştiinţă, în atotprezenţa lui Dumnezeu, nu capătă nici un răspuns toată viaţa. Deşi e o răbdare mântuitoare, o mucenicie, dar ne izbăveşte viaţa de orice fel de iluzie. Dar izbăvirea vieţii de iluzie e ridicarea ei, a vieţii, la fiinţă, – singura Fiinţă, Fiinţa Întrupată în Iisus.

Acesta este începutul şi sfârşitul cărţii vieţii noastre, pe care ne-am legat s-o scriem împreună.”